Pályázatok

A projekt azonosító száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00096
Konzorciumi tag: Veszprémi Tervező Kft.
A projekt címe: Magas nitrogéntartalmú élelmiszeripari szennyvíz szenzorhálózat alapú vezérlésének fejlesztése SBR környezetben
A szerződött támogatás összege: 110 398 949 Ft
A támogatás mértéke (%)-ban: 79,17%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. 09. 23.

A projekt tartalmának bemutatása

A projekt célja egy olyan komplex szennyvíztisztítási eljárás kifejlesztése:
• mely igen változó ipari szennyvíz minőség és mennyiség mellett a beérkező vízminőség, valamint a követő biológiai utótisztító fokozat optimális terhelését és tápanyagigényét is számításba véve végzi a szennyvíz fizikai-kémiai előtisztítását és
• a biológiai utótisztító fokozatban a hagyományos időtagokon alapuló szakaszos üzemű (SBR) szennyvíztisztítási technológia ciklusszervezése helyett olyan on-line mért vízminőségen alapuló dinamikusan változó ciklusszervezést valósít meg, amely egyidejűleg szolgálja az üzemeltetési költségek minimalizálását, a fajlagos biológiai tisztító kapacitás maximalizálását, és a tisztított vízminőség optimalizálását.
Az eljárás olyan iparágak esetén nyújthat költséghatékony szennyvíztisztítási megoldást, ahol a vízmennyiség a termeléstől függően igen változatos, a szennyező anyagok mennyisége és egymáshoz viszonyított aránya széles tartományban változik, és a tisztított vízminőségnek meg kell felelnie a legszigorúbb felszíni vízminőségi követelményeknek. A dinamikus ciklusszervezés előnye leginkább a nagy nitrogén tartalmú, vagy szűk KOI/TKN arányú szennyvizek esetében jelentkezik, melyek lehetnek:
• húsipari szennyvizek,
• állati hulladék feldolgozás szennyvizei,
• egyes gyógyszeripari szennyvizek,
• speciális vegyipari szennyvizek,
• hulladéklerakói csurgalékvizek,
A fejlesztés eredményeként nemzetközi szinten is hasznosítható eljárás kerül kidolgozásra, mely mellett megvalósul egy teljes üzemi méretű prototípus rendszer, amely a partner szervezetek számára további kutatás-fejlesztési célok megvalósítását teszi lehetővé.

A projekt azonosító száma: 2018-1.3.1-VKE-2018-00048
Konzorciumi tag: Veszprémi Tervező Kft.
A projekt címe: MEGLÉVŐ ÜZEMEKBE IMPLEMENTÁLHATÓ INTELLIGENS TERMELÉSOPTIMALIZÁLÓ IPAR 4.0. MEGOLDÁSOK FEJLESZTÉSE
A szerződött támogatás összege: 1.439 millió Ft
A támogatás mértéke (%)-ban:
A projekt tervezett időtartama: 2019.01.01-2022. 12. 31.

A projekt tartalmának bemutatása

CLOUD NETWORK TECHNOLOGY KFT.

MEGLÉVŐ ÜZEMEKBE IMPLEMENTÁLHATÓ INTELLIGENS TERMELÉSOPTIMALIZÁLÓ IPAR 4.0. MEGOLDÁSOK FEJLESZTÉSE. – 2018-1.3.1-VKE-2018-00048 SZÁMÚ PROJEKT

A Cloud Network Technology Kft. konzorciumban a Pannon Egyetemmel, a Transmoduls Kft-vel és a Veszprémi Tervező Kft.-vel a „VERSENYKÉPESSÉGI ÉS KIVÁLÓSÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK” c. 2018-1.3.1-VKE kódszámú pályázati felhívás keretében
1.439 millió Ft összegű támogatást nyert el. A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatásával valósul meg.

A projekt keretében az együttműködő partnerek az alábbiakat kívánják elérni:
A magyarországi elektronikai gyártás versenyképességének megőrzéséhez elengedhetetlen a fajlagos munkaerőráfordítás jelentős csökkentése és a gyártás költségeinek legalább szinten tartása, hiszen a térségben kialakult munkaerőhiány és a demográfiai kilátások negatívan hatnak a hazai gyártószektor minden résztvevőjére. A projektben olyan komplex Ipar 4.0 megoldásokat dolgozunk ki, amelyek segítenek a gyártási folyamatok optimalizálásában, az automatizált gyártás irányításában, költségszinten versenyképes alternatívát nyújtanak a munkaintenzív gyártással szemben és melyek könnyen bevezethetőek nem kifejezetten Ipar 4.0 megoldásokra tervezett gyárakban jelentős átalakítások nélkül. E feltételek teljesülése hatalmas potenciális piacot nyitna meg a kifejlesztésre kerülő megoldásokat hordozó termékek számára.
A projekt a fent ismertetett nehézségekre kíván eredményes választ adni különálló, de mégis szervesen egymást kiegészítő megoldások alkalmazásával, melynek egyes elemei akár önálló termékként is értékesíthetőek. Általánosan elfogadott tény, hogy a létszámgazdálkodás általánosan alábecsült területe az anyagmozgatás, ezért a projekt egyik célkitűzése automatizált árumozgató eszközök (AGV) kifejlesztése. Intelligens gyártócellák alkalmazása nagyban segítheti a munkaerőintenzív, bizonytalan, dinamikusan változó gyártási környezetben végzendő tevékenységek hatékony megvalósítását. A projekt másik fő célkitűzése olyan gyártócellák kifejlesztése, amelyek valós idejű 3D képfeldolgozási eljárások alkalmazásával segítik automatizálni az elektronikai eszközök összeszerelésének folyamatát. Ehhez olyan nagy megbízhatóságú képfeldolgozási algoritmusok kifejlesztését végezzük el, amelyek többek között elektronikus komponens objektumok alaksajátosságainak felismerését célozzák meg.Projektünk további fontos területeként okosszemüveg alapú gyártástámogatást valósítunk meg, amely mindig naprakész információt szolgáltat annak érdekében, hogy mind a raktári folyamatok, mind a gyártást és minőségbiztosítást célzó tevékenységek a legnagyobb mértékben segítsék a gyáron belüli folyamatokat. Kiterjesztett valóság implementálásával jelenítjük meg az okosszemüveg viselője számára azon termékek
Mind az AGV, mind az intelligens gyártócella és okosszemüvegek esetén szükség van olyan optimalizáló algoritmusok kidolgozására, amelyek növelik a gyáron belüli tevékenységek hatékonyságát. A projekt keretében több mesterséges intelligenciával, ütemezéssel és optimalizálással rendelkező algoritmust és metodikát dolgozunk ki, amelyek során mindvégig szem előtt tartjuk az Ipar 4.0 irányelveit.
A projekt tervezett időtartama: 2019.01.01 – 2021.12.31

Adós neve: Veszprémterv Kft.
A hitelprogram azonosító jele: GINOP -8.3.5-18/B
Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú hitelprogram keretében nyújtott 80.000.000,- Ft forgóeszköz finanszírozás